آیا به نظر شما هم Apple ابزاری لوکس است؟

این معجزه برندینگ است!!